Entuziastu Volejbola Līga Kurzeme”

 

 

Vīriešu līga

Nolikums

 

 

 1. Mērķi un uzdevums

1.1 Sekmēt klasiskā volejbola popularitāti Kurzemē

1.2 Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu

1.3 Paplašināt sportista laika pavadīšanu ziemas sezonā

1.4 Noskaidrot 2015/2016 gada sezonas labāko komandu klasiskajā volejbolā Kurzemē vīriešu konkurencē.

1.5 Apvienot amatieru komandas vienotā klasiskā volejbola līgā Kurzemē.

1.6 Izveidot kvalitatīvu sportisko vidi spēlētājiem Kurzemē.

 1. Vieta un laiks

2.1 Entuziastu Volejbola līga Kurzeme 2015/2016 norisināsies no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada aprīlim,sporta hallē “Lejaskurzeme”.

2.2 Līgas spēles notiks reizi mēnesi sestdienā vai svētdienā, spēļu laiki, grafiks, foto būs apskatāmi mūsu mājas lapā kurzeme.evl.lv

 1. Līgas vadība

3.1 “Entuziastu Volejbola līga Kurzeme” 2015/2016 organizē SIA “Volejbolatvia”, līgas galvenais tiesnesis ir Mārtiņš Kirsānovs, T. 20228873, martins@vissvolejbolam.lv.

 1. Dalībnieki

4.1 Līgā var piedalīties visi volejbola interesenti bez vecuma ierobežojuma.

4.2 Līgā nevar spēlēt BALTIJAS līgā pieteiktie, spēlējošie spēlētāji.

4.3 Līgā drīksts spēlēt Latvijas Nacionālā2 .līgas spēlētāji un komandas.

4.4 Līgas komandā drīkst spēlēt un sezonas sākumā būt pieteikti trīs spēlētāji no Latvijas Nacionālās1līgas. Spēles laikā uz laukuma drīksts spēlēt ( atrasties ) divi Nacionālās līgas spēlētāji.

4.5 Viens spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā EVL_Kurzemes līgas komandā.

4.6 Minimālais komandu skaits līgā 4 komandas, maksimālais komandu skaits līgā 32 komandas

4.7 Komandas sastāvā drīkst pieteikt 12 spēlētājus,spēles laikā uz laukuma jāatrodas 6 spēlētājiem + libero( ja tāds ir pieteikts )

4.8 Jaunus komandas spēlētājus var pieteikt līdz 31.12.2015

4.9 Lai spēlētājs drīkstētu piedalīties izslēgšanas spēlēs, regulārās sezonas spēles jāizvada vismaz ar 50 % dalību komandā.

4.10 EVL_Kurzeme līgā drīkst startēt komandas no visas Latvijas.

 1. Reģistrēšanās un finanses

5.1 Pieteikšanās līgai notiek elektroniski nosūtot e-pastu uz martins@vissvolejbolam.lv, norādot līgas nosaukumu, komandas nosaukumu un pilsētu kuru komanda pārstāvēs, komandas pārstāvja vārdu,uzvārdu un telefona nr.

5.2 Reģistrēšanās līgai notiek no 2015. gada 1. septembra līdz 2015. gada 1. oktobrim.

5.3 Tehniskā sanāksmē tiks izlozētas grupas, pieņemti komandu sastāvu pieteikumi un detalizēts izklāsts par līgas norisi.

5.4 Dalības maksa par vienu sezonu 350.00 Euro ( trīs simti piecdesmit) no komandas.

5.5 Līdz tehniskai sanāksmei,( datums tiks vēl precizēts )komandai ir jāveic pilna rēķina apmaksa.

5.6 Komanda līgā ir ieskaitīta un apstiprināta tikai tad, kad ir veikta pilna sezonas maksa. Komanda var veikt dalīto maksāju, bet tad sezonas maksa ir 380.00 Euro ( trīs simti astoņdesmit ) no komandas par sezonu.

5.7 Pirms summas iemaksas kontā, dalībniekam uz līgas e-pastu ( martins@vissvolejbolam.lv) jāatsūta rekvizīti, lai līgas vadība var izrakstīt rēķinu par dalību EVL_Kurzeme līgā.

5.8 Rekvizīti : SIA “Volejbolatvia”, LV08RIKO0002013222739, DNB banka, Uzvaras prospekts 17 – 54, Baloži, LV – 2128, Reģ. nr. 40103484921

5.9 Katrs līgas dalībnieks kas piedalās līgas spēles, ar savu dalību apliecina ievērot visus noteikumus, kas aprakstīti EVL_Kurzeme 2015/2016 nolikumā.

 1. Izspēles sistēma un tiesāšana

6.1 Entuziastu Volejbola Līga Kurzeme 2015/2016 norit pēc starptautiskajiem FIVB volejbola noteikumiem, tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti

6.2 Tehniskajā sanāksmē komandas tiks izlozētas un sadalītas pa grupām.

6.3 Grupu sadalījums var mainīties, atkarībā no pieteikušo komandu skaita.

6.4 Grupā katra komanda izspēlē trīs apļu sistēmu.

6.5 Pēc grupu spēlēm, ņemot vērā iegūto punktu skaitu, komandas kvalificējas izslēgšanas spēlēm.Izslēgšanas pirmajai kārtai kvalificējas pirmās četras komandas no grupas. Pirmajā kārtā komandas pēc iegūtiem punktiem grupā spēlē sekojoši : 1.vieta pret 4.vietu, 2.vieta pret 3.vietu. Attiecīgi katras spēles uzvarētājs kvalificējas finālam, zaudētāji cīnās par 3.vietu. 

6.6 Visas līgas spēles tiesā organizatoru norīkoti tiesneši, rezultātus pieraksta sekretariāts, statistikas datus pieraksta otra sekretāre.

6.7 Katrai komandai garantētas vismaz 12 spēles ( pilnas )

6.8 Ja izslēgšanas spēlēs kāda no fināla komandām nevar piedalīties spēlēs, tad viņu vietā stājas nākamā komanda kas regulārā sezonā ieguvusi nākamo augstāko vietu. 

 1. Sporta formas

7.1 Komandas spēlē vienādās krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem. Numuram jābūt gan krekla priekšā, gan krekla aizmugurē ( sporta forma sevī ietver gan sporta kreklu, gan šortus).

7.2 Līgā aizliegts startēt ar citas līgas, turnīra, čempionātu kreklu vai formu.

7.3 Spēlētājs visu sezonu aizvada spēles ar vienu piešķirto numuru, ko komandas pārstāvis ir iesniedzis sezonas sākumā.Sezonas un spēles laikā numuru maiņas komandā nav atļautas, ja tiek neievērots šis punkts, spēlētājs netiek pielaists pie dienas spēlēm.

 1. Punktu vērtēšanas sistēma

8.1 Katrai komandai par aizvadīto līgas spēli tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no aizvadītās spēles rezultāta. 3-0 un 3-1 ( 3 punkti ), 3-2 ( 2 punkti ), 2-3 ( 1 punkts ), 1-3 un 0-3 ( 0 punkti ) Neierašanās uz spēli (bez iepriekšēja brīdinājuma) soda nauda 20 Euro, kas tiek iemaksāta SIA kontā un stājas spēkā nolikuma 14.4 punkts.

8.2 Galīgo vietu sadalījumu grupā/regulārā sezonā, ja kopējais punktu skaits ir vienāds nosaka : Kopējā uzvarētu/zaudētu setu attiecība

Savstarpēji uzvarētu/zaudētu setu attiecība

Savstarpēji mazo punktu attiecība

Zelta sets līdz 15 punktiem, divu punktu pārsvaram

 1. Strīdus situācijas

9.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

9.2 Strīdus situāciju gadījumā organizātori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 1. Medicīniskais nodrošinājums

10.1 Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, kuru apliecina ar savu parakstu medicīniskajā dokumentā.

10.2 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

 1. Rezultāti

11.1 Līgas nolikum, kalendārs, tabula, rezultāti, foto, ziņas būs pieejami līgas mājas lapā www.kurzeme.evl.lv

 1. Apbalvošana

12.1 EVLK 2015/2016 regulārās sezonas pirmā vieta tiek apbalvota ar kausu.

12.2 EVLK 2015/2016 sezonas 1. vieta tiek apbalvota ar lielo līgas kausu, medaļām un galveno balvu 350.00 Euro

12.3 EVLK 2014/2015 sezonas 2.vieta tiek apbalvota ar naudas balvu 200.00 Euro un 3. vieta tiek apbalvota ar naudas balvu 100.00 Euro, kā arī tiek apbalvota ar medaļām.

12.4 Katru mēnesi līgas labākie spēlētāji saņem pārsteiguma balvas no atbalstītājiem

12.5 Sezonas labākie spēlētāji saņem parsteiguma balvas no atbalstītājiem.

12.6 Naudas balva komandai tiek ieskaitīta četru nedēļu laikā, sākot no fināla dienas,uz komandas kapteiņa norādīto bankas kontu.

 1. Aizliegumi

13.1 Līgas sabraukuma laikā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, kā piemēram alkoholu, narkotikas u.c. vielas.

 1. SODA SANKCIJAS

14.1 Ja komanda sezonas vidu izstājas no līgas, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti ( 0:3 ).

14.2 Samaksātā nauda par sezonu netiek atgriezta.

14.3 Ja komanda nav pilnībā apmaksājusi dalību, bet izstājas vai tiek izslēgta no līgas, tad viena mēneša laikā no izstāšanās/izslēgšanas brīža ir jāveic pilna sezonas apmaksa.

14.4 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma ( 24 stundas pirms pirmās spēles ), tiek pieškirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām dienas spēlēm un komanda sedz laukuma nomu, kā arī divu nākamo spēļu izlaišana, par kurām tiek pieškirti tehniskie zaudējumi.

14.5 Ja tiek pārkāpts nolikuma 13.1 punkts, tad komanda vai līgas dalībnieks tiek brīdināts. Pārkāpuma atkārtošanās gadījumā spēlētājs/komanda netiek pielaists/-a pie konkrētā sabraukuma spēlē un spēlētājam/komandai tiek piesķirts naudas sods 20 eur apmērā, kas ir jāieskaita Biedrības kontā līdz nākamajam sabraukumam, pretējā gadījumā spēlētājs/komanda netiek pielaists/-a pie sabraukuma spēlēm. Ja pārkāpums atkārtojas trešo reizi - spēlātājs/komanda tiek izslēgts/-a no līgas. 

14.6Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm un stājas spēkā 14.4 punkts.

 

14.7Ja komanda laicīgi paziņo par neierašanos uz spēli ( vismaz 3 dienas ), tad komanda drīkst neizspēlētās spēles aizvadīt ārpus līgas laika, sedzot ar to visas saistītās izmaksas, kā arī spēlēm jātiek izspēlētām līdz nākamā grafiku spēļu sākumam, ja tas netiek izdarīts, tad komandai stājas spēkā nolikuma 14.4 punkts.

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Mārtiņš Kirsānovs
  20228873
  martins@vissvolejbolam.lv
 • Jogita Kirsānova
  25704144
  jogita@vissvolejbolam.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv